Brixel gesloten tot en met 3 april.

Het huidige coronavirus (COVID-19 / SARS-CoV-2) zorgt voor wereldwijde bezorgdheid en heeft een enorme impact op onze maatschappij.

Brixel hecht veel belang aan de gezondheid en het welvaren van haar leden en hun familieleden en heeft daarom beslist om de huidige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen.

Hierdoor zullen wij al onze activiteiten staken tot en met 3 april.

Dit wil zeggen dat al onze geplande activiteiten, alsook onze open dagen, voorlopig niet zullen doorgaan.

Zoals steeds blijven wij de situatie op de voet volgen en indien nodig zal er verdere informatie gecommuniceerd worden via onze online kanalen. (Slack, Facebook, Meetup, E-mail, …)

Als je nog met verdere vragen zit, neem dan gerust contact met ons op via een van de bovenstaande kanalen.

Tot slot rekenen wij op jullie verantwoordelijkheidszin en vragen met aandrang om de geldende uitgevaardigde adviezen en richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!
Met vriendelijke groeten,Brixel vzw.