Custom PS4 controller project afgelopen.

Het PS4 controller project is afgelopen. Na nog een laatste testfase is alles werkend bevonden en kan Maxime toch iets makkelijker op de Playstation spelen.

Een overzicht van alle afgelopen updates in dit project kan je hier terugvinden.

Bedankt aan iedereen die het project heeft gevolgd, en speciale dank aan volgende personen of organisaties voor hun steun aan het project:

- Wouter Vandenneucker en MakerspacePXL voor het helpen met de design en lasercutten van de controller in plexiglas.

- Gunter Haest voor het helpen met de bedrading

- Alex Goris voor het helpen met algemeen design en het maken van een prototype breadboard.